Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Takıntı Takı Tasarım Mücevherat San. Tic. Ltd. Şti (“Evren Kayar”) tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin gizliliğine duyulan saygıyı ifade etmek ve bu kişilerin gizliliklerinin ne şekilde korunduğunu açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, Evren Kayar işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

Bu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Gizlilik Politikası’nı ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul eder.


Veri İşleme

Evren Kayar, ziyaretçilerin özel hayatına ve kişisel verilerinin gizliliğine önem verir.Bu internet sitesi, ziyaretçilerin IP adresleri aracılığıyla ziyaret bilgilerini otomatik olarak toplayabilir. İnternet sitesi tarafından toplanan bu veriler Evren Kayar’ın sunucularına iletilir ve saklanır. Söz konusu veriler, ziyaretçi sayısı ve konum bilgilerini, ziyaretçilerin internet sitesindeyken gerçekleştirdikleri eylemleri takip etmek gibi anonim istatistiksel analizler için saklanabilir, kullanılabilir işlenebilir, yurtdışı ile paylaşılabilir. Evren Kayar, bu bilgileri internet sitesini ziyaret eden kişiler ile Evren Kayar arasındaki iletişimin güçlenmesi amacıyla saklayabilir, kullanabilir, işleyebilir, yurtdışı ile paylaşabilir. Evren Kayar’ın 5651 sayılı kanunda belirtilen yükümlülükleri ayrıca saklıdır. 

Evren Kayar bu tür analizler yapmaktaki amacı, internet sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet sağlayabilmek için internet sitesini geliştirmek ve güncellemektir. Evren Kayar, bu veriler başka bir amaçla kullanılmayacağını ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını beyan eder.


Çerezler

Bu internet sitesi tarafından çerez kullanımına izin verilebilir ve kullanılabilir. İnternet sitesi tarafından ziyaretçilerin sonraki ziyaretlerinde hatırlanabilmesi için çerez kullanabilir. 

Ziyaretçiler, internet sitesindeki çerezleri devre dışı bırakabilir ya da engelleyebilir. Bilgisayarlarında çerez kullanımını devre dışı bırakmış ziyaretçiler de internet sitesini kullanmaya devam edebilecektir.
 

İletişim

Bir ziyaretçinin internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Evren Kayar’ın ile iletişime geçmesi hâlinde, ziyaretçi tarafından sağlanan bilgi ve veriler yalnızca talebinizi karşılamak için kullanılır. İletişim bilgileri, ziyaretçiyle iletişime geçmek dışında başka bir amaç için kullanılmaz ya da üçüncü kişilere aktarılmaz. 

Tüm ziyaretçiler, Evren Kayar tarafından kendileri hakkında tutulan kişisel bilgileri görmek, değiştirmek, güncellemek, eklemelerde bulunmak, işlenmelerini engellemek ya da silmek için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunabilirler.
 

İletişim Bilgileri:

info@evrenkayar.com

 

Confidentiality Policy

This Confidentiality Policy is prepared by Takıntı Takı Tasarım Mücevherat San. Tic. Ltd. Şti (“Evren Kayar”) in order to express the respect shown for the privacy of the visitors of the internet site and to explain how their privacy is protected. For the avoidance of doubt, Evren Kayar has the right to amend this Confidentiality Policy unilaterally when she wishes.

The visitors who access this internet site agree to this Confidentiality Policy and the provisions of the Terms of Use.

Data Processing

Evren Kayar places importance on the private life and confidentiality of the personal data of the visitors.

This internet site may automatically collect information on visits through the IP addresses of the visitors. These data collected by the internet site are transferred to, and stored on, Evren Kayar’s servers. Such data may be stored, used, processed, and shared with foreign countries for anonymous statistical analyses, such as number and locations of visitors, the actions of the visitors while visiting the internet site. Evren Kayar may store, use, process, and share with foreign countries, such information with the purpose of enhancing the communication between the persons who visit the internet site and Evren Kayar. The liabilities of Evren Kayar, as specified in the Law no. 5651 are reserved.

Evren Kayar’s purpose in conducting such analyses is to improve and update the internet site in order to offer a better service to the visitors of the internet site. Evren Kayar represents that such data shall not be used for any other purposes and shared with any third parties.

Cookies

Use of cookies may be allowed, and cookies may be used, by this internet site. Cookies may be used by this internet site for remembering visitors during their subsequent visits.

The visitors may deactivate or block the cookies on the internet site. Also the visitors who have deactivated the use of cookies on their computers will be able to use the internet site.

Communication

If Evren Kayar communicates with a visitor using the visitor’s contact information available on the internet site, the information and data provided by the visitor shall solely be used for meeting the visitor’s demand. The contact information shall not be used for any purpose other than contacting the visitor, or conveyed to any third party.

All visitors may convey their requests for viewing, changing, updating, making additions to, prevent the processing of, or to delete their personal information stored by Evren Kayar by using the contact information below:

Contact Information: