Kullanım Koşulları


Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları, Takıntı Takı Tasarım Mücevherat San. Tic. Ltd. Şti (“Evren Kayar”) tarafından internet sitesi ziyaretçilerinin (“Ziyaretçi”) kullanımını açıklamak üzere hazırlanmıştır. Herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin, Evren Kayar işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını haizdir.

İşbu internet sitesine erişen ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hususları kabul eder.

İnternet Sitesi Kullanımı 

 • Ziyaretçi www.evrenkayar.com’u ziyaret etmekle veya kullanmakla İnternet Sitesi’nde yer alan içeriği, Kullanım Koşullları’nı ve Gizlilik Politikası’nı okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu; hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. 

 • Ziyaretçi, internet sitesinden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Kullanım Koşulları’nda Evren Kayar tarafından www.evrenkayar.com’u oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. 

 • Ziyaretçi, www.evrenkayar.com’u kullanırken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Evren Kayar’ın bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 • Ziyaretçi, www.evrenkayar.com üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Evren Kayar’ı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 • Ziyaretçi, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder. 

 • www.evrenkayar.com ‘u oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Evren Kayar’a aittir ve Evren Kayar’ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Kullanım Koşulları tarihinde bilinen ve Kullanım Koşulları tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez veya uyarlanamaz. 

 • Ziyaretçi’nin işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, Evren Kayar, Ziyaretçi’ninwww.evrenkayar.com ‘a erişimini derhal engelleyebilir. Evren Kayar’ın fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır. 

 • Ziyaretçi, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile www.evrenkayar.com ‘un çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Ürünlere İlişkin Koşullar 
 • Siparişiniz, kargoya [●] gün içerisinde belirttiğiniz teslimat adresine teslim edilir. Ürün teslimi, size veya bildirdiğiniz teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. 

 • Yurtiçi siparişlerde 200€ üzeri siparişlerde, yurtdışı siparişlerde 500€ üzeri siparişlerde kargo Evren Kayar tarafından karşılanır. 

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden itibaren 14 gün içinde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketicinin hizmeti reddederek cayma hakkına olmanız ile birlikte; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15’in 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamayacağından satın almış olduğunuz ürünün sağlık ve hijyen açısından iadesinin mümkün olmadığı durumlarda cayma hakkınızı kullanamazsınız. 

 • Ürünü iade etmek istediğinize ilişkin bildirimi yazılı olarak info@evrenkayar.com e-posta adresine belirtebilir veya ürün ile birlikte gönderilen iade formunu aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz. Tüm iadeler, sipariş numarası, ürün adedi ve telefon numarası içermelidir.

 • İade etmek istediğiniz ürün iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturada iade bölümünün doldurmanız ve bu bölümü imzalamanız gerekmektedir.


  İade adresi

 [Lütfen ürünlerin iade edilebileceği adresi giriniz] 

 • www.evrenkayar.com ve ürünlerimiz hakkındaki şikâyet ve taleplerinizi şikâyet veya info@evrenkayar.com web adresi veya +90 212 293 81 04 telefon numarası aracılığıyla Evren Kayar’a iletebilir. 

 • www.evrenkayar.com ve “Evren Kayar” markasına ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Evren Kayar’a aittir. Evren Kayar bunlara ilişkin fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda tüm talep haklarını saklı tutmaktadır.

 

Terms of Use

These Terms of Use is prepared by Takıntı Takı Tasarım Mücevherat San. Tic. Ltd. Şti (hereinafter referred to as “Evren Kayar”) in order to explain the use of its internet site by visitors (hereinafter referred to as the “Visitor”). For the avoidance of doubt, Evren Kayar reserves her right to amend these Terms of Use unilaterally when she wishes.

The visitors who access this internet site agree to the provisions in these Terms of Use, as specified below, and the Confidentiality Policy.
 

Use of the Internet Site 

 • The Visitor expressly agrees, represents and undertakes by visiting or using www.evrenkayar.com that he/she has read and understood the content of the Internet Site, the Terms of Use and the Confidentiality Policy, and is bound by these terms, and that he/she will comply both with these terms and any applicable law, regulation or other legislation.

 • The Visitor agrees and represents that all the software which enable the Visitor to utilize the internet site are not faultless in general and the Visitor knows that no declaration or guarantee as to the software constituting www.evrenkayar.com are given by Evren Kayar in these Terms of Use.

 • The Visitor agrees, represents and undertakes that all the information provided by the Visitor when using www.evrenkayar.com are correct and complete, and are not misleading, the Visitor will be exclusively responsible for any damage and sanction which might arise from such information’s being incorrect, deficient or misleading, and the Visitor shall indemnify, immediately and in cash, any direct or consequential loss, which Evren Kayar may incur due to such incorrect, deficient or misleading information. 

 • The Visitor agrees, represents and undertakes that, for the transactions which necessitate online payment or use of a credit card or a debit card on www.evrenkayar.com, the Visitor shall make such transactions with the consent of the owner of the credit card or debit card, otherwise, the Visitor shall be exclusively responsible for any costs or damages, including any legal expenses, arising from refund of payment, non-performance of services or similar reasons, and the Visitor shall hold Evren Kayar free from any claim which might arise from these. 

 • The Visitor agrees, represents and guarantees that he/she is older than 18 years old, and is of full legal age pursuant to the Turkish Civil Code.

 • All the intellectual property rights (copyright and other rights) in the source code, data code, software and data base in the system, and any developed versions of these, related with all the software constituting www.evrenkayar.com, including, but not limited to, the authority to exercise all the financial rights stipulated under the names of “Processing”, as specified in the Article 21, “Reproduction” in Article 22, “Publication” in Article 23, “Representation” in Article 24, and “Transmission to Public with Instruments for Transfer of Signs, Sound and/or Images” in Article 25 of Code on Intellectual and Artistic Works, no. 5846, and moral rights stipulated under the names of “Authority to Present to Public”, as specified in Article 14, “Authority to Specify Name” in Article 15, and “Prohibition on Making Any Changes on the Work” in Article 16 of the same Code belong exclusively to Evren Kayar without any limitation on place, time, content, media or number, and without the written express consent of Evren Kayar, such source code, data code, software and data base, and any developed versions of these, related with all the software constituting www.evrenkayar.com, cannot be copied, the whole or part of them cannot be processed or reverse-engineered, the whole or part of the actual and/or workable state of them cannot be reproduced directly or indirectly, they cannot be distributed in any way or through any method, they cannot be utilized directly or by means of representation in public places with instruments for transfer of signs, sound or images, they cannot be used in digital media and/or mobile devices, they cannot be transmitted to public or provided to the access of third parties, they cannot be recorded on devices for carrying data, known as of the date of these Terms of Use and which might be produced with technical facilities to be developed after the date of these Terms of Use, they cannot be used in any kind of visual-audio work; and they cannot be transmitted to the public, exhibited, changed or transcribed via instruments for transfer of signs-sound and/or images through methods known as of the date of these Terms of Use and which might be developed after the date of these Terms of Use, or by re-publishing.

 • If it is determined that the Visitor acts in breach of these Terms of Use, Evren Kayar may prevent the access of the Visitor to www.evrenkayar.com immediately. Evren Kayar reserves her right to recourse to any legal or penal remedy, including collection of all interests of, and accessory rights related with, all the material and moral damages in terms of intellectual property rights.

 • The Visitor agrees, represents and undertakes that the Visitor shall not perform any work, transaction or act which might stop or prevent the operation of www.evrenkayar.com with malicious software, including but not limited to spams, viruses, Trojan horse program, or the Visitor shall not be in any relation with the third parties who perform such aforementioned activities.

 

Terms Related with Products

 • Your order will be delivered to the delivery address you have specified through courier in [●] days. The product will not be handed over to anybody, except you or the person, or persons, authorized to accept the delivery, as specified by you. Presentation of the identity card of the persons authorized to accept the delivery is obligatory during the delivery. If such persons fail to present their identity cards, the delivery will not be realized.

 • For domestic orders with a value over €200, and for orders to be delivered abroad with a value over €500, the courier fee will be borne by Evren Kayar.

 • Even though you have the right of withdrawal by rejecting the service within 14 days after the conclusion of the Distant Sales Agreement and pursuant to the provisions of the Article 9 of the Regulation on Distant Agreements without bearing any legal or penal liability and without showing any reason and paying any penalty, since, pursuant to the subparagraph (ç) of the paragraph 1 of the Article 15 of the Regulation on Distant Agreements, the consumers cannot exercise their right of withdrawal for the goods, of which the protective elements, such as the packaging, band, seal, cover, are opened after delivery, and for the agreements related with the delivery of the goods of which the return is not appropriate in terms of health and hygiene, in cases where the return of the product you have purchased is not possible in terms of health and hygiene, you will not be able to exercise your right of withdrawal.

 • You can convey the written notification as to your request for the return of the product to e-mail address info@evrenkayar.comor you can send the product return form, delivered with the product, to the below address. All product return requests should include the order number, number of products and a telephone number.

 • When returning a product, the original invoice presented during the delivery of the product should also be returned. You have to fill in, and sign, the return section on the invoice to be returned with the product.

  Return Address  

[Please enter the address to which the products can be returned

 • Evren Kayar has all the intellectual property rights in www.evrenkayar.com and the trademark “Evren Kayar”. Evren Kayar reserves all her claim rights related with the breach of such intellectual property rights.